Photo: Jan Ericsson

Föreställningen hade premiär på Wasa Teater 12.9.2009. Föreställningen turnerade 4 månader i Sverige, från Ystad i söder till Kiruna i norr. I april 2010 turnerade föreställningen två veckor I Finland.

Scenversionen av Svinalängorna förverkligas i ett unikt samarbete över gränserna mellan Wasa Teater och Blaue Frau i Finland samt Riksteatern och Uusi Teatteri i Sverige.

Director: Michaela Granit
Dramaturg: Marina Meinander
Set design: Karin Lind
Costume design: Teija Fontell
Composer: Markus Fagerudd
On stage: Sonja Ahlfors, Eva Millberg, Jari Nissinen, Annaleena Sipilä,  Joanna Wingren/Thérèse Svensson, Niklas Åkerfelt, .

***

En berättelse om kärlek och utsatthet, vänskap och överlevnad.

Allt börjar så bra. Leena, hennes föräldrar och syskon har lämnat fattigdomens Finland för Sverige och Ystad. Lägenheten i förorten Fridhem framstår som rena lyxen med rinnande varmt vatten, inomhustoalett och spis.
I förorten samlas invandrare och låginkomsttagare. Det pittoreskt klingande Fridhem byts ut mot det hånfulla Svinalängorna. För Leena övergår idyllen i kaos med föräldrarnas tilltagande alkoholmissbruk och oförmåga att ta hand om familjen. Leena delar ödesgemenskap med den jämnåriga grannflickan Åse. Deras vänskap blir en stark kraft som bär över familjernas sociala misär.

Svinalängorna är både dråplig och komisk mitt i det tragiska. Det är en hoppfull skildring av barns förmåga att förlåta och gå vidare. Förreställningen ger röst åt dem som var med i den stora arbetskraftsinvandringen från Finland till Sverige under 1960- och 70-talet. Den följer en finsk familjs liv i det nya landet.

Romanen bygger på Susanna Alakoskis egna erfarenheter, även om den inte är självbiografisk. Alakoski är född i Vasa och har växt upp i Ystad precis som huvudpersonen Leena i boken.

***

Svinalängorna premiered in the Wasa Teater September 12th 2009. We did a 4 month tour in Sweden, from Ystad in the south to Kiruna in the north. In April 2010 the performance toured for two weeks in Finland.

The stage version of the book Svinalängorna was realized as a unique co-operation with the Wasa Teater in Finland and with the Riksteatern and Uusi Teatteri in Sweden.

A story about love and exposure, friendship and survival

Everything starts well. Leena, her parents and sister have left poverty stricken Finland and moved to Ystad, Sweden. The new home and the new neighborhood, Fridhem, are pure luxury with running hot water, indoor bathrooms and electric stoves. The immigrants and the underpaid crowd the new neighborhood. The picturesque name Fridhem (“Peace home”) is substituted by scornful Svinalängorna (Rows of Pigstys) as Leena moves from an idyll to chaos with her parents’ growing alcohol abuse and her own inability to take care of the family. Leena shares the same destiny as Åsa, her neighbor of the same age. Their friendship turns into a strong power that bears the families’ misery.

Svinalängorna is hilariously comical while being a tragedy. It is an optimistic description of a child’s ability to forgive and move on. The performance gives the floor for the ones who were part of the great migration for work from Finland to Sweden in the 1960’s and 1970’s. It peeks into the life of a Finnish family in a new country.

Although the book is not an autobiography, it is based on Susanna Alakoski’s personal experiences. She was born in Vaasa and grew up in Ystad just like Leena, the main character of the book.