Foto: Pekka Niittyvirta

Föreställningen hade urpremiär på Korjaamo teatern 13.9.2009 och var ett samarbete mellan Blaue Frau, FisT (Finlanssvenska teatern), Korjaamo och Folkhälsan.

Manuscript: Mia Hafrén
Director: Mia Hafrén
Set design: Jon Eliason
Lighting design: Mari Agge
On stage: Sonja Ahlfors, Jan-Christian Söderholm, Marc Svahnström, Joanna Wingren
Producer/marketing: Eva-Maria Koskinen

***

En tvåspråkig föreställning om sexualitet och skuld

Behöver en utsatt en förövare? Behöver en skyldig ett offer? Fyra personer och en händelse blir med tiden fyra minnen och fyra sanningar som genomsyrar äktenskap, vänskap och syskonskap. Efter 18 år går det inte att tiga längre och de fyra sanningarna möts.

Pjäsförfattaren och regissören Mia Hafrén berättar om vanliga människor i vanliga situationer. Situationer som per definition kallas sexuella övergrepp, men i vardagen består av glidande gränser och individuella upplevelser. Vems sanning är sannast och vilken sanning räknas?

Mia Hafréns nyskrivna pjäs Som vi minns det behandlar på ett finkänsligt sätt temana sexualitet och skuld samt ifrågasätter de givna rollerna offer, förövare och vittne. Hafrén använder sig av ett berättargrepp där rollkaraktärerna ser tillbaka på en gemensam upplevelse och räds inte att använda humor. Pjäsens ämnen är både aktuella och angelägna. Hösten 2009 prickade Amnesty international Norden, och sämst där Finland, för en bristfällig och diskriminerande lagstiftning om sexuella övergrepp.

Regissörens text:

Kära publik, tack för att ni kom! Det är ju därför vi gör det här, för att vi vill dela en upplevelse med er. Vi har något viktigt på hjärtat och det här är vårt sätt att involvera er. Vilken upplevelse just du har I kväll vet jag inte, kanske du känner igen dej I någon av karaktärerna, eller så inte. Kanske du kommer att skratta ibland, eller så inte. Du ger oss en möjlighet att fullfölja processen: efter allt skrivanfe, repeterande, funderande, vägande, mätande, visualiserande, kommer äntligen det roliga. Att underhålla, påverka, beröra, uppröra, provocera, irritera. Och allt det här live, här, just nu. Ni kommer inte att gå hem tomhänta.

– Mia Hafrén

***

A bilingual performance about sexuality and guilt

“Som vi minns det” (As we remember it), premiered in the Korjaamo theatre September 13th 2009. It was a co-production with FisT (Finlanssvenska teatern, Finland’s Swedish theatre), Korjaamo and Folkhälsan Public Health Institute.

Does an exploited need an exploiter? Does the guilty one need a victim? Four people and one occasion turn with time into four different kinds of memories and into four different truths that deeply influence marriage, friendship and sisterhood. After 18 years silence is not an option anymore and the four truths meet.

The scriptwriter and director Mia Hafrén tells a story about ordinary people in ordinary situations. The situations which normally would be referred to as sexual violence, but which in the everyday life represent sliding boundaries and individual experiences. Whose truth is the truest and how true is true enough?

Mia Hafrén’s new play “Som vi minns det” (As we remember it) deals with sexuality and guilt in a considerate manner while questioning the given roles of a victim, an abuser and a witness. Hafrén uses a special kind of storytelling, a narrating technique where the characters together go back to the shared experience.  She isn’t afraid to use humor either.  In the fall of 2009 the Amnesty International pointed their finger at the Nordic countries, with Finland as a warning example, for having inadequate and discriminating laws regarding sexual harassment.