Harlequin

Foto: Liina Aalto-Setälä

Någon hatar oss igen

Vi säljer affischer med bilder ur boken “Någon hatar oss igen”, 420 X 500 mm! Illustrationerna är av Johan Isaksson! Affischerna kan beställas på info@blauefrau.com! 15 euro plus postavgift. Vi skickar också till utlandet. Affischerna kan köpas av och hämtas direkt från Blaue Frau.

NHOI.zip

Blaue Frau Logo

Black logo bf-logo.eps.zip (1 MB)

White logo bf-logo-w.eps.zip (1 MB)