dentata

Tickets

Whenever there are people to dance, until than we´re gonna

Premiär/Premiere 4.5 kl/at 19 Pop Up Art HOUSE

Övriga föreställningar/performances 24, 25, 26, 27, 28, 29.11 kl/at 19

Adress/Address: Diana-scenen, Skillnadsgatan 7, Helsingfors.
Biljetter/Tickets: 20€/15€ info@blauefrau.com eller vid dörren/or at the door