Blaue Frau är en feministisk och normkritisk duo som består av konstnärerna Sonja Ahlfors och Joanna Wingren. Blaue Frau grundades 2005 som en fristående filial till den nordiska drag king gruppen subfrau (subfrau.net). Blaue Frau har gjort sjukt många projekt, turnerat sjukt mycket; vi har jobbat stjärtarna av oss. Dessutom är hela konceptet Pop Up Art House (2013-2014) vårt. Peace.

Blaue Frau 2005-2011. Blaue Frau – en antites.

Skinfood – fragment av blickar, en reaktion mot den manliga blicken med rätt att definiera.

Madde min vän, en reaktion mot den plats som killarna får ta i klassrummet

Tenna, en reaktion mot heteronormativa kärlekshistorier

Prins Enok Prins Sessan, en reaktion mot stereotypa könsroller

Som vi minns det, en reaktion mot hur sexuella övergrepp framställs på scenen

Svinalängorna, en reaktion mot alla manliga uppväxthistorier på teatrarna.

Jag är din flickvän nu och Mina vackra ögon, en reaktion mot att ”kvinnor inte kan vara roliga”

Just like a man, en reaktion mot den stereotypa mansbilden

Magic Cilla och Baby, en reaktion mot normen

Svårast är det med dom värdelösa, en reaktion mot hur personer med funktionsvariationer framställs på scenen

***

Blaue Frau 2012-2015. Blaue Frau 2.0 – sen bestämde vi att nu ar vi tes, inte antites.

Wall to Wall, hur sexuella kan vi vara utan att bli objekt

I stopped my body, hur platsspecifik kan en produktion vara

Blaue Frau do Paul Auster, hur icke-performativa kan vi vara

Pop up Art House, hur mycket kan vi jobba, hur roligt kan vi ha.

Whenever there are people to dance until than we´re gonna, hur icke-hierarkiskt kan vi jobba

Windows, hur lite behöver vi förstå

Some Plants need more light than others, but all need at least a little, hur mycket levande plantor kan vi få in i ett utrymme.

***

Blaue Frau 2016 – nu är vi Blaue Frei. Blaue Frau 3.0.

 


 

Blaue Frau is a feminist and norm-critical duo consisting of two artists Sonja Ahlfors and Joanna Wingren. Blaue Frau was founded in 2005 as an independent branch to the nordic drag king group Subfrau (subfrau.net). Blaue Frau has done loads of projects and toured countless times, needless to say we have worked our asses off. Also, the whole Pop Up Art House (2013-2014) concept is ours. Peace.

Blaue Frau 2005-2011. Blaue Frau – an antithesis

Skinfood – a fragment of looks, a reaction to the male gaze with the right to define.

Madde min vän (Madde my friend), a reaction to the space that guys can take in a classroom.

Tenna, a reaction to the heteronormative love stories.

Prins Enok Prins Sessan, a reaction to the stereotypical gender roles.

Som vi minns det (As we remember it), a reaction to how sexual assault is portrayed on stage.

Svinalängorna, a reaction to all the masculine childhood stories shown in theatres.

Jag är din flickvän nu (I am your girlfriend now) and Mina vackra ögon (My beautiful eyes), a reaction to ”women can’t be funny.”

Just like a man, a reaction to the stereotypical male image.

Magic Cilla and Baby, a reaction to the norm.

Svårast är det med dom värdelösa (It’s most difficult with the worthless), a reaction to how people with variations of disability are portrayed on stage

***

Blaue Frau 2012-2015. Blaue Frau 2.0 – then we decided that we are a thesis, not an antithesis.

Wall to Wall, how sexual can we be without becoming an object.

I stopped my body, how place specific can a production be.

Blaue Frau do Paul Auster, how non-performative can we be.

Pop up Art House, how much can we work, how much fun can we have.

Whenever there are people to dance until than we’re gonna, how non-hierarchically can we work.

Windows, how little do we need to understand.

Some Plants need more light than others, but all need at least a little, how many living plants can we fit into one space.

***

Blaue Frau 2016 – now we are Blaue Frei. Blaue Frau 3.0.