RAVE 

Foto: Anna Äärelä

11 performance 1-6 (.zip)

TOUR 2016-2017: Helsingfors: Korjaamo 8-10.4.2016, Åbo: Dynamo 13.4.2016, Helsingfors: Kuudes Linja 5.5.2016, Hangö: Hangö teaterträff 10.6.2016, Björneborg: Lainsujattomat  8.9.2016, Vasa: Ritz 24.9.2016, Stockholm: Södra Teatern 5.10.2016, Göteborg: Cinnober 29-30.2016, Helsingfors: Korjaamo 18.12.2016, Helsingfors: G18 8.3.2017

Trailer här @Malin Nyqvist

Premiär 8.4 på Korjaamo.

Vi har kultförklarat oss själva och skrivit in oss i Wikipedia. Ingen jävel skall definiera oss och vår konst. Vi lever i vårt parallelluniversum. I ert universum finns ett språk och där finns strukturer, för fattiga och gammaldags för att beskriva oss.

Vi beskriver oss själva. Ingen annan har rätt att göra det. Episkt. Beyond Hybris. Det här är Blaue Frau 3.0.

Efter 17 produktioner, efter 11 år. Vi har utfört storverk. Historien börjar och slutar med Blaue Frau. Vi befinner oss inte i er linjära tidsuppfattning. Vi befinner oss i Blaue Frau tid. Välkomna till något ni antagligen kallar ”elektro-pop-konsert”. Vi kallar det Blaue Frau. Ni kanske säger att vi försöker ta oss rätten att skriva historien. Vi säger att vi är Blaue Frau. Ni uppfattar att vi skriver våra memoarer. Det gör vi kanske. Men mest av allt är vi Blaue Frei.

Att reflektera och bli reflekterad
En projicering som injicerar
En minimalistisk scen som tar maximal plats
En skärm som inte täcker utan belyser och upplyser
Fragment ur historien möter det oskrivna bladet
Live historia inte historielajv

Av och med: Malin Nyqvist, Barbro Smeds, Systraskap (Sabina Wärme och Amanda Lindgren), Meri Ekola/Carita Elko, Ilse Ybarra, Sanna Pietilä, Christa Renwall, Jukka Heikkinen/Veera Vallinkoski, Johan Isaksson, Joanna Wingren, Sonja Ahlfors.

Feministiska teater och performancekultgruppen Blaue Frau har en helt egen position på det finländska teaterfältet. Efter 17 produktioner, många epokgörande samarbeten och inte minst de senaste årens banbrytande verksamhet med Pop Up Art House på Dianascenen, vill vi nu ta publiken med på en resa genom gruppens elvaåriga historia- en tur ”down memory lane”.

Du behöver inte känna till gruppens historia för att se 11.
11 är översatt till engelska

***

“11 is a successful piece, a great combination of Systraskap’s both grandiose and gentle electronic tunes, Malin Nyqvist’ simple and good-looking animations. And not to mention Ahlfors’ and Wingren’s stage charisma.”
Martin WelanderHBL.fi 

”This is a cast of multi-talented women”
Edith Keto / Astra.fi 

“It’s never easy to describe the feminist theatre and performance art cult group Blaue Frau, who has a completely different position in the Finnish theatre field.”
Peter Lüttge / Svenska.yle.fi

***

Premiere April 8th at Korjaamo.

We have declared ourselves as a cult phenomenon and have put our names in Wikipedia. No bastard will define us and our art. We live in a parallel universe. In your universe there is a language, and there are structures, to poor and old-fashioned to describe us.

We describe ourselves. No one else has the right to do so. Epic. Beyond hubris. This is Blaue Frau 3.0.

After 17 productions in 11 years, we’ve conducted great achievements. The story begins and ends with Blaue Frau. We are not in your linear perception of time. We are in the Blaue Frau time. Welcome to something you might call “electro-pop concert”. We call it Blaue Frau. You may say that we are trying to take the right to rewrite history. We say that we are Blaue Frau. You may perceive that we are writing our own memoirs. Perhaps we are. But most of all we are Blaue Frei.

To reflect and to be reflected
A projection which injects
A minimalistic stage which takes maximum space
A screen that doesn’t cover but illuminates and enlightens
Fragments from history faces the unwritten page
Live history not live action history

With and by: Malin Nyqvist, Barbro Smeds, Systraskap (Sabina Wärme och Amanda Lindgren), Meri Ekola/Carita Elko, Ilse Ybarra, Sanna Pietilä, Christa Renwall, Jukka Heikkinen/Veera Vallinkoski, Johan Isaksson, Joanna Wingren, Sonja Ahlfors.

Feminist theatre and performance cult group Blaue Frau has its own position in the Finnish theatre field. After 17 productions, many epoch-making collaborations and the recent groundbreaking achievement with Pop Up Art House at Diana scene, we now want to take the audience on a journey through the group’s eleven-year history “down memory lane”.

You don’t need to know the history of the group to see 11.
11 is translated to English.