Fragile Eyes

Posted April 16, 2019

Föreställningen hade premiär 19.3 på Zodiak. The performance premiered 19.3 at Zodiak

“We should write (act) as we dream; we should even try and write (act), we should all do it for ourselves, it’s very healthy, because it’s the only place where we never lie. At night we don’t lie. Now if we think that our whole lives are built on lying – they are strange buildings – we should try and write (act) as our dreams teach us; shamelessly, fearlessly, and by facing what is inside very human being-sheer violence, disgust, terror, shit, invention, poetry.“

Fragile eyes kombinerar dans, text och musik. Utgångspunkten för föreställningen är den franska filosofen och författaren Hélène Cixous essä Medusas skratt (1975). Medusas skratt är en feministisk klassiker som har fortsatt inspirera kvinnor och kvinnliga konstnärer att ta ställning mot den västerländska kulturens patriarkala strukturer.

I sin essä pratar Cixous särskilt om att skriva på ett kvinnligt språk. Hon uppmuntrar kvinnor att äga sin kropp, med alla dess erfarenheter, och att skriva utifrån de erfarenheter som kroppen har. 40 år efter att Cixous´ essä gavs ut är den fortfarande aktuell. I Medusas skratt för Cixous fram hur skör den uppnådda jämställdheten är, men också hur vi kan försvara och upprätthålla den.

Fragile eyes vill förflytta Cixous teman till scenens och drömmarnas värld. Föreställningen är en immersiv vävnad av nyskrivet material, samt av ljud och situationer inspirerade av Cixous essä. Det som skapas är ett hallucinationsliknande tillstånd. Den drömlika, absurda känslan uppstår då vardaglig realism sammansmälter med fantasi. Föreställningen rör sej i olika gränsland och kan inte fångas av någon särskild genre.

***

Fragile Eyes, based on The Laugh of the Medusa (1975) by the French philosopher and author Hélène Cixous, combines dance, text and music. The book, a feminist classic, has inspired numerous women and female artists to take a stance against the patriarchality of the Western culture.

“Write! Writing is for you, you are for you; your body is yours, take it.”

In her book, Cixous speaks about writing in a language particular to women and encourages women to own their bodies and experiences ­­– and the writing born through them. 40 years after its publication, Cixous’ thinking is no less topical, because women’s liberation is still not an absolute value. The Laugh of the Medusa highlights the fragility of what has been achieved, but also how the achievements are defended and maintained.

Fragile Eyes takes the themes explored by Cixous onto the level of performative action and dreamlike logic. The performance in an immersive fabric where the audioscape and situations, new texts and songs inspired by Cixous’ thinking evoke hallucinatory states of being. Its dreamlike, absurd atmosphere is created when everyday occurrences merge with fantasy. The performance navigates the borderlines between various performing arts yet refuses to lock itself into any single genre.

Concept and direction: Liisa Pentti
Performers: Sonja Ahlfors (FIN), Bo Madvig (DK), Marlon Moilanen (FIN), Pinja Poropudas (FIN), Klara Wenner Tångring (SE), Joanna Wingren (FIN)
Lighting design: Meri Ekola
Sound desgin: Jouni Tauriainen
Costume design: Ingvill Fossheim
Set designer: Fabian Nyberg
Dramaturge: Titta Halinen
Outside eye: Rea-Liina Brunou
Producer: Inari Pesonen
Production: Tanssiryhmä Liisa Pentti +Co, Zodiak – Uuden Tanssin Keskus & Blaue Frau

Språk | Language: Svenska, English, Suomi, Dansk.