Rädslomässa

Posted October 29, 2018

Rädslomässa öppnades 20.11.2018 i Botby Gårds köpcentrum. Mässan hölls ytterligare 5 gånger .

Foto: Liina Aalto-Setälä

Omfamna mörkret! Besök vår mässa!
 
 OM MÄSSAN
Bästa eventuella mässbesökare! Välkomna till vår mässa där vi visar upp och demonstrerar det nyaste inom vår privata rädsloforskning!
 
Mässans organisatörer har under ett år studerat rädslor, i sina kroppar och i samhället i stort. I november öppnar vi dörrarna till vår mässa för att dela med oss av våra metoder att hantera rädsla *) och för att inviga besökaren i rädslans anatomi.
 
På mässområdet kan du ta del av olika mässtånd och du har möjlighet att möta ditt eget mörker. Besökaren får ta del av vetenskapliga och pseudovetenskapliga demonstrationer där rädslan dekonstrueras och bryts ner till den minsta atomen.
 
Inga frågor är för stora eller för små för Rädslomässa! Är du rädd för att du en dag slutar älska din partner? Är du rädd för att en smittsam epidemi bryter ut? Är du rädd för att svara på ett meddelande eller är du rädd för att världen ska gå under?
 
Besök vår mässa och bli medveten om din rädslor! När en rädsla omformas är vi ett steg närmare en bättre värld.
 
//Rädslomässa är en rörelse som handskas med sensitivt material, därför är både platsen och våra metoder inte allmän information innan du besöker mässan//
 
*) Allt deltagande från mässbesökarens sida är frivilligt.
 
ORGANISATION
Produktion: Blaue Frau. Organisatörerna är Sonja Ahlfors, Meri Ekola, Sara Grotenfelt, Alvi Haapamäki, Johan Isaksson, Malin Kivelä, Kokeellisen Elektroniikan Seura (Koelse), Irene Lehtonen, Mikki Noroila, Aino Ojanen, Piia Peltola, Susanna Suurla, Hannele Mikaela Taivassalo, Elina Tervonen, Joanna Wingren.
 
Mässan innehåller verk av: Videokaffe och The Feminist Secret Society of Helsinki
 
INFO
För mässbesökare ordnas en busstransport från centrala Helsingfors till mässområdet. 
 
Språk: Svenska, but the information will be available in English
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fear Comvention had it´s opening  20.11.2018 in the shopping mall of Puotila.  The Convention was held additionally 5 times.
 
Embrace the darkness! Visit our convention!
 
ABOUT THE CONVENTION
Dear Fear Convention visitors to be! Welcome to our convention, where we will display and demonstrate the newest findings from our private fear research!
 
The organizers of the Convention have studied fear in their own shy bodies and in society for a year. In November we will open the doors to Fear Convention to share our methods * in becoming aware of and dealing with fear.
 
We welcome you to take part in different activities from our numerous stations in the Convention area, through which you will have the opportunity to study your fears. You may also follow scientific and pseudo-scientific demonstrations where fear is deconstructed and broken down to the smallest atom!
 
No questions are too big or too small for Fear Convention! Are you afraid that you will stop loving your partner someday? Are you afraid that a contagious epidemic will break out? Are you terrified of responding to a message or worried that the world will end?
 
Visit Fear Convention! Become acutely aware of your fears! When a fear is transformed, we are one step closer to a better world.
 
//Fear Convention is a movement that works with sensitive materials. That is why both the place and our methods are secret until you visit the Convention.//
 
*No forced participation will be implemented on Convention guests.
 
THE ORGANIZERS
Production: Blaue Frau. The organizers are Sonja Ahlfors, Meri Ekola, Sara Grotenfelt, Alvi Haapamäki, Johan Isaksson, Malin Kivelä, Kokeellisen Elektroniikan Seura (Koelse), Irene Lehtonen, Mikki Noroila, Aino Ojanen, Piia Peltola, Susanna Suurla, Hannele Mikaela Taivassalo, Elina Tervonen, Joanna Wingren..
 
Also featuring works from: VideoKaffe and The Feminist Secret Society of Helsinki
 
INFO
There is a bus ride organized for the guests from downtown.
 
Language: Swedish, but the information will be available in English