35 Jag och några skådespelare

Posted December 13, 2017

Premiär på Lilla Teatern i Helsingfors 16.2.2018. Övriga föreställningar på Lilla Teatern var 19.2 & 20.2

TURNÉ/ON TOUR

2018:

ISLAND/ICELAND:
20 – 21.3 Rósenborg, Akureyri
24 – 25.3 Tjarnarbió, Reykjavik  tjarnarbio.is

SVERIGE/SWEDEN:
7. – 9.9 Moment:teater, Stockholm moment.org.se

11. – 13.9 Inkonst, Malmö  inkonst.se
15.-16.9 Backa Teater, Göteborg

2019:

DANMARK/DENMARK:
4.-5.4. Godsbanen, Aarhus godsbanen.dk
8.-9.4. Teaterøen, Copenhagen teateroen.com
11.-12.4. Teater Momentum, Odense teatermomentum.dk

 

35 JAG OCH NÅGRA SKÅDESPELARE RECENSIONER

“Kvällen har varit minst sagt oväntad och faktiskt befriande. Arbetsgruppen ger prov på fantastisk kreativitet – jag hade gärna tagit del av alla stationer – och trots lekfullheten och spexandet är undertonen seriös: en vilja att på riktigt förändra. Krossa patriarkatet.”
Sonja Mäkelä / HBL

 

OM FÖRESTÄLLNINGEN

I ”35 Jag och några skådespelare” kommer sju skådespelerskor att praktiskt dela med sig av skådespelerskans yrkeshemligheter – erfarenheter från teaterns 2500-åriga tradition – för att ge föreställningens deltagare verktyg och strategier för att underlätta den egna jagframställan på nätet.

 Ur arbetsgruppens PM: ”Om behovet av revolutionär träning”
Som en konsekvens av så kallade ”privatpersoners” ökade användning av så kallade ”sociala media”, är det arbetsgruppens rekommendation att ”privatpersoner” erhåller träning i bruket av ”sociala medier”.
 
Riktlinjer:
 – Träningens syfte är att göra ”privatperson” till agent för revolutionen. (Arbetsgruppens doktrin 1 om internet som en potentiell feministisk utopi.)
– Träningen ska anpassas utefter ”privatpersons” individuella förutsättningar, i syfte att optimera enskild ”privatpersons” insats för kampen. (Arbetsgruppens doktrin 2 doktrin om inkludering som kraftsamling.)
– Träningen ska utgå från ”privatpersons” frivilliga deltagande och aktiva medskapande. (Arbetsgruppens doktrin 3 om revolutionen som frivillig handling.)
 
”Privatperson” som anmäler sig har vidare instruktioner att vänta.
 
”35 Jag och några skådespelare” är en lekfull, interaktiv* föreställning som på fullt allvar vill utforska de psykologiska och etiska dilemman och den politiska potential som finns i den digitala offentligheten, där alla har möjlighet att framställa sitt eget subjekt.
 
ARBETSGRUPP
 
 Sonja Ahlfors (Blaue Frau/FIN), Lidia Bäck (FIN), Bergdís Júlía Jóhannsdóttir (IS), Sepideh Khodarahmi (SE), Nina Matthis (SE), Klara Wenner Tångring (SE), Joanna Wingren (Blaue Frau/FIN), Stefan Åkesson (Poste Restante/SE).
 
Ljus: Meri Ekola (FIN), Kostym: Malin Nyqvist (FIN), Scenografikonsult: Kristina Sedlerova (FIN), Teknisk samordnare: Jesper Karlsson (FIN), Videoredigering: Anna-Sofia Nylund (FIN), Musik & Ljud: Stefan Johansson (SE), Skräddare: Sanna Pietila (FIN), Grafisk design: Johan Isaksson (SE), Producent: Elina Tervonen (FIN) & Ilse Ybarra (US)

Produktion: Blaue Frau i samarbete med Stefan Åkesson från Poste Restante.

*Med interaktivitet menar vi att du är en aktiv del av föreställningen (ref. workshop), men att du inte kommer att bli ombedd att “spela teater”.

 

35 X ME AND SOME ACTRESSES

REVIEWS

“The evening has been, at least, unexpected and liberating. The working group has demonstrated amazing creativity – I would have loved to try out all the stations. Despite the playfulness, the underlying message is serious: a willingness to really change. Break the patriarchy.”
Sonja Mäkelä / HBL Finland

“In the working groups we feel both cohesion and a sense of individuality. This is how we learn to see the other and to participate in the shared world with conversation and understanding.
Most importantly, after Blaue Frau’s work and training I am left with an atmosphere of tenderness that I can apply toward myself and toward my actions by being present, listening and responding. “35 x me and some actresses” is an open experience which takes all along who wish to participate.”
Irene Dimitropoulos / mustekala.info

 

ABOUT THE PERFORMANCE

In ”35 x ME AND SOME ACTRESSES”, seven actresses will share their professional secrets – experiences from theaters 2500 year-old tradition – with the idea of giving the audience the tools and strategies to construct their online personas.

From the notes of the working group: “The need for revolutionary training” Because of the increased use of the so-called “social media” among the ”private individuals”, the working group’s recommendation is that “private individuals” receive training in the use of “social media”.

Guidelines:
– The purpose of the training is to make the “private person” an agent for the revolution. (Working Group’s Doctrine 1: Internet as a potential feminist utopia.)
– The training should be tailored to the individual circumstances of the “private person” in order to optimize the individual’s effort for the match. (Working Group’s Doctrine 2: Inclusion as resource of power.)
– The training should be based on the “private person’s” voluntary participation and active co-creation. (Working Group’s Doctrine 3: Revolution as a Voluntary Action.)

The “Private” signatory also has instructions to wait.

“35 Jag och några skådespelare” is playful, interactive* performance. We wish to examine the canvas of digital space where everyone is free to construct their own subject. What are the psychological and ethical dilemmas faced and what is the political potential we can affect?

 

WORKING GROUP

Sonja Ahlfors (Blaue Frau / FIN), Lidia Bäck (FIN), Bergdís Júlía Jóhannsdóttir (IS), Sepideh Khodarahmi (SE), Nina Matthis (SE), Klara Wenner Tångring (SE), Joanna Wingren (Blaue Frau / FIN) Stefan Åkesson (Poste Restante / SE).

Light: Meri Ekola (FIN), Costume: Malin Nyqvist (FIN), Scenography Consultant: Kristina Sedlerova (FIN), Technical Coordinator: Jesper Karlsson (FIN), Video Editing: Anna Sofia Nylund (FIN), Music & Audio: Stefan Johansson (SE), Tailor: Sanna Pietila (FIN), Graphic Design: Johan Isaksson (SE), Producer: Elina Tervonen (FIN) & Ilse Ybarra (US)

Production: Blaue Frau in cooperation with Stefan Åkesson from Poste Restante.

After the premiere the performance will tour in Nordic countries 2018-2019.

*Interactive means that you are an active part of the performance (ref. workshop), but you will not be asked to act.