35 jag och några skådespelare

Posted December 13, 2017

 

35 jag och några skådespelare hade premiär på Lilla Teatern i Helsingfors i februari 2018. Föreställningen har turnerat på Island (Rósenborg, Akureyri & Tjarnarbió, Reykjavik) i Sverige (moment:teater, Stockholm, Inkonst, Malmö & Backa Teater, Göteborg) och i Danmark (Godsbanen, Århus, Teaterøen,, Köpenhamn & Teater Momentum, Odense).

I ”35 Jag och några skådespelare” kommer sju skådespelerskor att praktiskt dela med sig av skådespelerskans yrkeshemligheter – erfarenheter från teaterns 2500-åriga tradition – för att ge föreställningens deltagare verktyg och strategier för att underlätta den egna jagframställan på nätet.

Ur arbetsgruppens PM: ”Om behovet av revolutionär träning”
Som en konsekvens av så kallade ”privatpersoners” ökade användning av så kallade ”sociala media”, är det arbetsgruppens rekommendation att ”privatpersoner” erhåller träning i bruket av ”sociala medier”.
 
Riktlinjer:
 
– Träningens syfte är att göra ”privatperson” till agent för revolutionen. (Arbetsgruppens doktrin 1 om internet som en potentiell feministisk utopi.)
– Träningen ska anpassas utefter ”privatpersons” individuella förutsättningar, i syfte att optimera enskild ”privatpersons” insats för kampen. (Arbetsgruppens doktrin 2 doktrin om inkludering som kraftsamling.)
– Träningen ska utgå från ”privatpersons” frivilliga deltagande och aktiva medskapande. (Arbetsgruppens doktrin 3 om revolutionen som frivillig handling.)
 
”Privatperson” som anmäler sig har vidare instruktioner att vänta.
 
”35 Jag och några skådespelare” är en lekfull, interaktiv* föreställning som på fullt allvar vill utforska de psykologiska och etiska dilemman och den politiska potential som finns i den digitala offentligheten, där alla har möjlighet att framställa sitt eget subjekt.
 
Arbetsgruppen består av:
 
Sonja Ahlfors (Blaue Frau/FIN), Lidia Bäck (FIN), Bergdís Júlía Jóhannsdóttir (IS), Sepideh Khodarahmi (SE), Nina Matthis (SE), Klara Wenner Tångring (SE), Joanna Wingren (Blaue Frau/FIN), Stefan Åkesson (Poste Restante/SE).
 
Ljus: Meri Ekola (FIN), Kostym: Malin Nyqvist (FIN), Scenografikonsult: Kristina Sedlerova (FIN), Teknisk samordnare: Jesper Karlsson (FIN), Videoredigering: Anna-Sofia Nylund (FIN), Musik & Ljud: Stefan Johansson (SE), Skräddare: Sanna Pietila (FIN), Grafisk design: Johan Isaksson (SE), Producent: Elina Tervonen (FIN) & Ilse Ybarra (US)

Produktion: Blaue Frau i samarbete med Stefan Åkesson från Poste Restante.

*Med interaktivitet menar vi att du är en aktiv del av föreställningen (ref. workshop), men att du inte kommer att bli ombedd att “spela teater”.

 

35 X ME AND SOME ACTRESSES

In ”35 x ME AND SOME ACTRESSES”, seven actresses will share their professional secrets – experiences from theaters 2500 year-old tradition – with the idea of giving the audience the tools and strategies to construct their online personas.

From the notes of the working group: “The need for revolutionary training” Because of the increased use of the so-called “social media” among the ”private individuals”, the working group’s recommendation is that “private individuals” receive training in the use of “social media”.

Guidelines:

– The purpose of the training is to make the “private person” an agent for the revolution. (Working Group’s Doctrine 1: Internet as a potential feminist utopia.)
– The training should be tailored to the individual circumstances of the “private person” in order to optimize the individual’s effort for the match. (Working Group’s Doctrine 2: Inclusion as resource of power.)
– The training should be based on the “private person’s” voluntary participation and active co-creation. (Working Group’s Doctrine 3: Revolution as a Voluntary Action.)

The “Private” signatory also has instructions to wait.

“35 Jag och några skådespelare” is playful, interactive* performance. We wish to examine the canvas of digital space where everyone is free to construct their own subject. What are the psychological and ethical dilemmas faced and what is the political potential we can affect?

The working group consists of:

Sonja Ahlfors (Blaue Frau / FIN), Lidia Bäck (FIN), Bergdís Júlía Jóhannsdóttir (IS), Sepideh Khodarahmi (SE), Nina Matthis (SE), Klara Wenner Tångring (SE), Joanna Wingren (Blaue Frau / FIN) Stefan Åkesson (Poste Restante / SE).

Light: Meri Ekola (FIN), Costume: Malin Nyqvist (FIN), Scenography Consultant: Kristina Sedlerova (FIN), Technical Coordinator: Jesper Karlsson (FIN), Video Editing: Anna Sofia Nylund (FIN), Music & Audio: Stefan Johansson (SE), Tailor: Sanna Pietila (FIN), Graphic Design: Johan Isaksson (SE), Producer: Elina Tervonen (FIN) & Ilse Ybarra (US)

Production: Blaue Frau in cooperation with Stefan Åkesson from Poste Restante.