BLAUE FRAU DO PAUL AUSTER

Posted May 14, 2015

Foto: Timo Wright

URPREMIÄR 20.11.2013 på Pop Up Art House (Diana-scenen) Skillnadsgatan 7. Föreställningen spelades också på Mad House festivalen 2014.

Arbetsgrupp/Working group: Sonja Ahlfors, Ludvig Allén, Tatu Hämäläinen, Iida Kuningas, Tora von Platen, Alexander Salvesen, Erik Söderblom, Joanna Wingren, Meri Ekola, Sven Haraldsson, Yasmine Harkimo, Johan Isaksson

***

Blaue Frau inspireras och provoceras av författaren Paul Austers roman “Stad av glas” (del ett i ”New York-trilogin”) och kastar sig, från sin kritiska utsiktspunkt, rakt in i dess manliga universum av dolda meningar, hemliga konspirationer och den besatta jakten på sanning.

Det hela började med en teaterföreställning i Düsseldorf som Joanna inte kunde glömma, och ett e-mail som skickades till regissören Erik Söderblom sju år senare:

16 sep 2010: Blaue Frau undrar om du skulle vara intresserad att jobba med oss våren 2012. Vi skulle vilja sätta upp Paul Austers “Stad av glas”. Vi har ännu ingen scen, inga pengar eller rättigheter, men vi har en jävligt bra idé och vi tror att du skulle kunna göra något spännande av den. Är du intresserad?

Långt senare, när de var i stånd att tänka över vad det var som hänt, skulle de komma till den slutsatsen att ingenting var verkligt utom slumpen. Men det var långt senare. I början fanns bara dessa händelser och följderna av dem.

Istället för att återge Paul Austers berättelser, gestaltar Blaue Frau sin verklighet, sedd genom författarens ögon. I “Blaue Frau Do Paul Auster” kommer gränserna mellan fiktion och verklighet, mellan upphovskvinnor och fiktiva gestalter, att utmanas. Även om det kommer kräva oändliga ansträngningar, är gruppen redo att offra sig för att avslöja meningen med alltsammans.

***

Blaue Frau is inspired and provoked by american author Paul Auster’s breakthrough novel ”City of Glass” (first part of ”The New York Trilogy”) and plunges from their critical view point into this manly universe of hidden meanings, secret conspiracies, and the obsessive hunt for truth.

It was a performance in Düsseldorf that started it, the one that Joanna couldn’t forget, and an e-mail sent many years later to Director Erik Söderblom:

16 Sept 2010: Blaue Frau is wondering if you would be interested in working with us spring 2012. We would like to stage ”City of Glass” by Paul Auster. We have no stage, no money, no rights, but we have a fucking good idea and we think that you could turn it into something really exciting. Are you interested?

Much later, when they were able to think about the things that happened to them, they would conclude that nothing was real except chance. But that was much later. In the beginning, there was simply these events and their consequences.

Instead of recounting the stories of Paul Auster, Blaue Frau takes on the way of perceiving and narrating reality, that the author in his books convey. When Blaue Frau do Paul Auster the boundaries between fiction and reality, between author and character, will be questioned. The group is prepared to sacrifice themselves going through endless efforts to reveal the meaning of it all.

***

Marknadsföring/Marketing: Heli Hakala

Projektkordinator/Project coordinator: Sanna Pietilä
Språk/Language: Svenska/Swedish

The rights are guarded by: Nordic Drama Corner

Theatrical Adaptation of City of glass and Invention of solitude by Paul Auster. Copyright c Paul Auster. All rights Reserved. By Agreement with Carol Mann Agency and Licht & Burr Agency, Denmark.